SAF Aqua

Dr Krzysztof PIETRUSIK - nauczyciel akademicki zatrudniony w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Autor kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich.

Zainteresowania naukowe skoncentrował wokół zagadnień związanych z problematyką teorii i metodyki treningu sportowego w pływaniu na różnych etapach szkolenia sportowego.

W ostatnim okresie wyjątkowe miejsce w działalności naukowo-metodycznej zajmują zagadnienia związane z wdrażaniem wszelkiego rodzaju form aktywności fizycznej w wodzie - Aqua fitness.

Trener pływania klasy mistrzowskiej, Instruktor Aerobiku, Aqua Aerobic Trainer, Personal Trainer.

Metodyk i autor programów nauczania pływania, pasjonat i prezenter wszelkich form aktywności fizycznej w środowisku wodnym dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku dorosłym.