Szkoła Pływania Niemowląt BOBAS

PŁYWANIE DZIECI W WIEKU PONIEMOWLĘCYM


Celem prowadzonych zajęć z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat jest oswojenie z wodą, który realizuje się poprzez wstępną adaptację do środowiska wodnego. Przez adaptację wstępną rozumie się taki proces oddziaływania psychicznego, motorycznego i fizjologicznego na organizm dziecka, w którym reakcje uczącego się pływać są na tyle złagodzone, że zarówno uwaga, jak i aparat ruchowy ćwiczącego dziecka są przygotowane do percepcji dydaktycznej, czyli do rozpoczęcia właściwego nauczania pływania.

Program szkoleniowy przewiduje przeprowadzenie minimum 20 lekcji w trakcie, których dzieci uczą się podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie przy współudziale jednego z rodziców. W celu uzyskania optymalnych wyników nauczania, opiekunowie powinni być zobowiązani do bezwzględnego wykonywania poleceń wydawanych przez instruktora. Bardzo istotnym elementem odróżniającym prowadzenie zajęć z małymi dziećmi od zajęć z dziećmi w wieku szkolnym jest konieczność wykonywania ćwiczeń przez dzieci, jak i rodziców. W trakcie zajęć rodzice powinni na bieżąco być informowani o sposobach trzymania dziecka podczas wykonywania ćwiczeń i o sposobach asekuracji.

Najbardziej skutecznymi, celowymi i odpowiednimi środkami wykorzystywanymi w adaptacji do środowiska wodnego są:

 1. Zabawy w wodzie - uważane za najłatwiejszą i najprzyjemniejszą formę ruchu, dzięki którym procesy przystosowawcze zachodzą nie tylko w sferze motorycznej, ale również psychicznej i intelektualnej;
 2. Ćwiczenia z zakresu nauczania umiejętności zanurzania twarzy do wody oraz nurkowania /próby obmywania twarzy wodą, ochlapywania, zanurzania pod wodę, itp./;
 3. Ćwiczenia z zakresu nauczania umiejętności utrzymywania się w wodzie w pozycji pionowej /przyzwyczajanie dzieci do występujących w wodzie pozornych stanów nieważkości/;
 4. Ćwiczenia z zakresu nauczania umiejętności leżenia na piersiach i na grzbiecie;
 5. Ćwiczenia z zakresu nauczania poślizgów na piersiach i na grzbiecie;
 6. Ćwiczenia oddechowe;
 7. Ćwiczenia z zakresu nauczania podstawowej lokomocji na piersiach i na grzbiecie;
 8. Elementarne skoki do wody /wyrabiające odwagę i zdecydowanie/.

W trakcie realizacji programu należy prowadzić ewaluację procesu wstępnej adaptacji do środowiska wodnego, która powinna dotyczyć oceny tempa oraz stopnia przyswajania podstawowych umiejętności pływackich. Program zajęć powinien przewidywać nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności zachowania się i poruszania w wodzie, a także opanowanie podstawowych umiejętności pływackich, do których na tym etapie można zaliczyć:

 1. Wykazanie się umiejętnością krótkiego zanurzenia twarzy do wody;
 2. Wykazanie się umiejętnością samodzielnego utrzymywania na powierzchni wody w pozycji na piersiach przez okres około 5 - 10 sekund /bez wykorzystywania przyborów podtrzymujących/;
 3. Zademonstrowanie samodzielnego wślizgu do wody z brzegu pływalni - matka stoi w wodzie w odległości około 1.5 metra od dziecka /bez wykorzystywania przyborów podtrzymujących/;
 4. Przepłynięcie przy pomocy elementarnych naprzemianstronnych ruchów nogami odcinka od 5 do 8 metrów /z wykorzystaniem "motylków" - matka przemieszcza się obok dziecka w odległości około 1.0 metra/.

Sprawdzian daje możliwość kontroli wyników nauczania, wpływa mobilizująco i zachęcająco, zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci do dalszych ćwiczeń, szczególnie w przypadkach zaobserwowania widocznych postępów w nauce.

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że jakiekolwiek nie sprostanie wymaganiom sprawdzianu pływackiego nie należy traktować jako "niepowodzenie dydaktyczne". Opanowanie przez najmłodszych umiejętności swobodnego zachowania w odmiennym środowisku, spokojnego reagowania na wszelkiego rodzaju bodźce pochodzące z tego środowiska oraz nabycie podstawowych umiejętności lokomocyjnych okazać się może dla tych dzieci wystarczającym osiągnięciem psychomotorycznym.

Niezwykle istotnym elementem jest sama aktywność fizyczna tych dzieci w środowisku wodnym, szczególnie wtedy, gdy realizowana jest przy współudziale rodziców, zwłaszcza w formie różnorodnych i spontanicznych zabaw.