Szkolenia

SZKOLENIA

 

CENTRUM DOSKONALENIA KADR I SZKOLENIA
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39
tel./fax. 061 8355094, tel. 061 8355092


 

WARSZTATY DOSZKALAJĄCE - AQUA FITNESS

[według programu dra Krzysztofa Pietrusika - AWF w Poznaniu]


1. Cel warsztatów: Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej pracy organizacyjnej i szkoleniowej w ośrodkach rekreacyjnych, klubach i jednostkach fitness. Program zakłada opanowanie przez kursantów wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki Aqua Fitness, ukształtowanie nawyków i umiejętności pedagogicznych w pracy z osobami w różnym wieku oraz podniesienie możliwie na najwyższy poziom umiejętności praktycznych.

2. Uczestnicy: Warsztaty przeznaczone są dla instruktorów fitness posiadających uprawnienia państwowe, trenerów i instruktorów pływania, studentów i absolwentów AWF lub innych uczelni /kierunek wychowanie fizyczne/.

3. Liczba godzin: 30 godzin wykładów i ćwiczeń.

4. Termin rozpoczęcia zajęć: 11 luty 2007 r. /niedziela/ godz. 14.00

5. Miejsce odbywania zajęć: Pływalna AWF ul. Droga Dębińska 10, sala: 219.

6. Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne zgłoszenie w Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu oraz dokonanie wpłaty w wysokości 350 zł w kasie Uczelni /czynna poniedziałek - piątek 10.30 - 13.30/ lub na konto :

Bank Handlowy S.A. w Warszawie
Oddział Poznań
36 1030 1247 0000 0000 3473 2000
Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Centrum w terminie do dnia 5 lutego 2007.


7. Założenia programowe:

Zajęcia teoretyczne

 • Formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym wykorzystywane w kreacji zdrowia.
 • Rodzaje Aqua fitness oraz formy prowadzenia poszczególnych zajęć środowisku wodnym.
 • Teoretyczne podstawy Aqua Fitness - podstawowe pojęcia i terminy [sprawność fizyczna, fitness, wellness, Aqua fitness, Aqua aerobik itp.].
 • Teoretyczne zasady prowadzenia zajęć w środowisku wodnym [charakterystyka cech środowiska wodnego, pływania statycznego i dynamicznego].
 • Anatomiczne, fizjologiczne i biomechaniczne uwarunkowania prowadzenia różnych zajęć z Aqua Fitness.
 • Zdrowotne wskazania i przeciwwskazania do podejmowania aktywności fizycznej w środowisku wodnym.
 • Edukacyjne aspekty prowadzenia zajęć z Aqua Fitness ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów Aqua aerobiku.
 • Muzyka na zajęciach z Aqua Aerobiku.
 • Sposoby komunikowania się podczas zajęć z Aqua aerobiku.
 • Formy organizacyjne prowadzenia zajęć z Aqua aerobiku.
 • Projektowanie i nauczanie podstawowych choreografii na zajęciach z Aqua aerobiku.
 • Podstawowe urządzenia, przyrządy i przybory stosowane w zajęciach Aqua Fitness.
 • Zasady bezpieczeństwa na zajęciach z Aqua Fitness oraz wybrane zagadnienia z ratownictwa wodnego.

Zajęcia praktycznee

 • Podstawowe ruchy oraz pozycje.
 • Systematyka podstawowych ćwiczeń ukierunkowanych na poszczególne grupy mięśniowe.
 • Aqua aerobik - praktyczne zastosowanie podstawowych pozycji i ruchów w wodzie płytkiej.
 • Aqua aerobik - różne formy prowadzenia zajęć w wodzie głębokiej.
 • Hospitowanie zajęć z wybranych form Aqua Fitness.
 • Przygotowywanie konspektów zajęć dla grup początkujących i zaawansowanych.
 • Samodzielne prowadzenie wybranych fragmentów zajęć z Aqua Fitness.

8. Uwagi:

 • Minimalna liczba uczestników: 14 osób
 • Szkolenie kończy się egzaminem /teoria oraz samodzielne prowadzenie wybranych fragmentów zajęć z Aqua aerobiku/
 • Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują 'CERTYFIKAT' ukończenia szkolenia, wydany przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu oraz materiały szkoleniowe.