Aktualności

Idąc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w oparciu o dostępną literaturę i osobiste doświadczenia dydaktyczne, autor podjął próbę, oprócz innych przedsięwzięć, skonstruowania strony internetowej ujmującej powyższe zagadnienia.

Zamierzeniem autora jest przedstawianie informacji, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów studiujących wychowanie fizyczne, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację, nauczycieli wychowania fizycznego, a także kadry instruktorskiej pływania i rekreacji ruchowej, wykorzystującej nowatorskie formy aktywności fizycznej w wodzie z osobami w różnym wieku - Aqua fitness.

Autor zdaje sobie sprawę, że prezentowane informacje nie wyczerpują całości zagadnienia, lecz są jedynie pierwszą w naszym kraju próbą przedstawienia wybranych zagadnień z tego zakresu. Niemniej jest przeświadczony, że prezentowane materiały ułatwią i wzbogacą o nowe treści, a także wydatnie zwiększą efektywność prowadzonych zajęć z Aqua fitness.